Motivační a aktivační kurz

Klíčová aktivita 02.

Proběhly 2 běhy kurzu. Důvodem zařazení je, že velká část účastníků projektu jsou osoby nacházející se na prahu sociálního vyloučení (mají zdravotní postižení, mnohdy neukončené vzdělání,  díky svému hendikepu nevyrůstaly v ideálním rodinném prostředí).

Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Náplní teoretické části bylo seznámení se s právy a povinnostmi zaměstnance, právy a povinnostmi zaměstnavatele, výhodami plynoucími z pracovního vztahu, získání základních

informací, jak si práci hledat a následně udržet, porozumění a orientace v dokumentech zaměstnaneckého poměru (pracovní smlouvy, rozdíl mezi DPČ a DPP, vnitřní řády, bezpečnostní předpisy, zaměstnanecké výhody aj). V praktické části se řešily případové studie, proběhlo cvičení na modelových situacích, hraní rolí apod. Součástí byla rovněž práce s internetem jako pomocníkem při vyhledávání zaměstnání.

Cílem tohoto kurzu je změna postojů účastníků, motivace účastníků k práci a převzetí zodpovědnosti za svůj další profesní rozvoj, pomoc při výběru vhodné profese, zvýšení osobní motivace k nalezení pracovního uplatnění apod. Účastníci se například dověděli, jak se prezentovat před vstupem do nového zaměstnání, kde a jak hledat zaměstnání apod. Kurz vedl k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností, podpoře sebevědomí, sebeprezentaci.

Komentáře jsou uzavřeny.