Představení projektu 2.

Odborné učiliště a praktická škola Lomená 44 Vás srdečně zve na 2. představení projektu „Máme pro vás práci“, který je financován z OP LZZ a MPSV. Zaměřuje se na podporu zaměstnanosti u lidí se schizofrenním onemocněním.

Záštitu nad celým projektem převzala prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

(emeritní přednosta Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno).

Cílem projektu je: