Tvorba pracovních míst u společnosti ARX INVEST, a.s.

Klíčová aktivita 05.

V rámci společnosti ARX Invest, a.s. (spolupracující organizace) bylo vytvořeno 5 pracovních míst, na která bylo umístěno na zkrácený úvazek více než 10 osob z cílové skupiny. Výše uvedená skupina osob je dále individuálně podporována (viz. KA3) především s akcentem na kapacitu zvládání pracovní zátěže, stresu a rozvoj pracovních dovedností.

Podporou jsou také pravidelná každoměsíční skupinová setkání realizačního týmu a zaměstnanců z cílové skupiny zaměřená na řešení aktuálních obtíží, se kterými se potýkají zaměstnanci při výkonu práce (sociální rehabilitace) u svých klientů. Setkání slouží také ke kontrole a metodickému vedení pracovníků.

Podporu získávají zaměstnané osoby z řad cílové skupiny také od vedoucího projektového týmu, který jejich činnost koordinuje a kontroluje její kvalitu. Odbornou garanci, především s důrazem na zdravotní stav osob vykonávajících sociální rehabilitaci a jejich klienty, zajišťují především supervizoři projektu.

Komentáře jsou uzavřeny.