Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu

Klíčová aktivita 01.

Cílová skupina byla oslovena již v průběhu přípravy žádosti, aby se zjistil její zájem o projekt, jeho náplň a plánované výstupy. Po zahájení projektu byla cílová skupina oslovena prostřednictvím odborníků ze společnosti DOTYK o.p.s. a FN Brno Bohunice kteří se na projektu podílí v pozici supervizorů. Jedná se o lékaře psychiatry s dlouhodobou zkušeností s prací s cílovou skupinou.

Tým supervizorů provedl předvýběr vhodných kandidátů, u kterých je reálný předpoklad úspěchu v nabízených aktivitách projektu.

Cílem prvního kola výběru bylo sestavit skupinu cca 20 zájemců z řad členů cílové skupiny. Dalším krokem bylo poskytnutí informací o projektu na 2 informativních schůzkách, na kterých byli zájemci seznámeni s projektem, jeho filozofií, cíli, fázemi, harmonogramem, právy a povinnostmi vyplývajícími z projektu. Na těchto schůzkách proběhl konečný kvalifikovaný, transparentní a nediskriminační výběr klientů do projektu, který je v kompetenci týmu supervizorů a společnosti ARX Invest, a.s jako spolupracující organizace a budoucího zaměstnavatele osob z řad cílové skupiny.

Jednotlivé činnosti této etapy probíhaly průběžně v prvním až třetím měsíci realizace projektu.

Komentáře jsou uzavřeny.