Individuální podpora a poradenství

Klíčová aktivita 03.

V rámci této klíčové aktivity probíhá individuální kontakt jednotlivých klientů se sociálním pracovníkem. Hlavní náplní pohovorů sociálního pracovníka s klientem je mapování individuálních potřeb klienta a vytvoření individuálního plánu osobního rozvoje, dále jen IPOR, který vede k odstranění nebo k zmírnění překážek, které brání vstupu do zaměstnání, udržení se v pracovním procesu a splnění kvalifikačních požadavků pro místo u společnosti ARX Invest, a.s. Poradce ve spolupráci s klientem stanovuje cíle a vytváří individuální plán každého klienta.

Každému klientovi se bude věnovat také supervizor – psychiatr a to dle potřeb jednotlivého klienta, průměrně 2 hod měsíčně. Na setkáních je vypracovaný individuální plán sociálním pracovníkem vyhodnocován, dle potřeby doplňován, eventuálně měněn. Průběžná setkání jsou zaměřena také na podporu motivace osob z cílové skupiny vytrvat v aktivitách projektu, mapování aktuálních potřeb a aktuálního psychického stavu (zvláště pak s ohledem na nároky spojené se zapojením do projektu) a na analýzu a překonávání obtíží s tímto souvisejících.

Komentáře jsou uzavřeny.