Kariérové poradenství a zprostředkování práce

Klíčová aktivita 06.

Může se stát, že se klienti po ukončení „profesního kurzu “ anebo po ukončení dotovaného zaměstnání ocitnou na křižovatce, buď budou moci pokračovat na pozici pracovníka u společnosti ARX Invest a.s. nebo se začít sami orientovat na volném trhu práce. Tato klíčová aktivita má osoby z cílové skupiny podporovat především v jejich kompetenci uplatnit se na volném trhu práce. V rámci kariérového poradenství bude externí dodavatel s licencí od MPSV radit klientům v dalším pracovním uplatnění a klienti s ním mohou konzultovat jakékoliv problémy týkající se zaměstnání. Dodavatel bude v posledních 6 měsících zajišťovat podporu klientů formou kontaktování vybraných vhodných zaměstnavatelů, asistencí při přípravě CV, motivačních dopisů, odpovědí na inzeráty, vyhledávání volných míst v rámci svých obchodních partnerů, doprovázet klienty k potenciálním zaměstnavatelům, posouzením předložených pracovněprávních dokumentů a poskytování zpětné vazby klientům.

Komentáře jsou uzavřeny.